16. december 2020 o 17:00 Program:1.Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti2.Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov […]
17. september 2020 o 18:00 Program:Body programu 1. až 19. doručené poštou piatimi poslancami OZ v zmysle […]
21. august 2020 o 18:30 Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti. 2. Schválenie programu – určenie […]
30.júna 2020 o 18,00 hod Program:1. Otvorenie zasadnutia2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Voľba návrhovej […]
28.mája 2020 o 18,00 hod Program:1.Otvorenie zasadnutia2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.Voľba návrhovej komisie4.Kontrola plnenia uznesení5.Petícia […]
22. máj 2020 o 18:30 Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti.2. Schválenie programu – určenie zapisovateľa […]
4.mája 2020 o 18,00 hod Program:1.Otvorenie zasadnutia2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.Voľba návrhovej komisie4.Kontrola plnenia uznesení5.Multifunkčné […]
Šarišské Michaľany, 25. február 2020 o 18:00 hod. Program: 1.Otvorenie zasadnutia 00:06:40 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov […]
Kojatice, 24.02.2020 o 18,30 hod. Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti. 00:07:50 2. Schválenie programu – […]
Šarišské Michaľany, 17.december 2019 o 18,00 hod Program:1. Otvorenie zasadnutia – 00:03:10 2. Určenie zapisovateľa a […]
Šarišské Michaľany, 03. december 2019 o 18,00 hod. Program:1.Otvorenie zasadnutia – 00:01:38 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov […]