prvá časť: druhá časť: tretia časť: pokračovanie 23. MsZ mesta Prešov zo dňa 7.4.2021 25. marca […]
24. marca 2021 (streda) so začiatkom o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, […]
dňa 16.3.2021 od 18:00 Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti2. Schválenie programu – určenie zapisovateľa a […]
prvá časť: druhá časť: 24. február 2021 (streda) so začiatkom o 10.00 hod.prostredníctvom videokonferencie. Návrh programu: […]
prvá časť: druhá časť: 27. január 2021(streda) so začiatkom o10.00 hod.prostredníctvom videokonferencie. Návrh programu: 1.Návrh na […]
17. december 2020 o 18:00 Program:1.Otvorenie zasadnutia2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.Voľba návrhovej komisie4.Kontrola plnenia uznesení5.Návrh […]
16. december 2020 o 17:00 Program:1.Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti2.Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov […]
17. september 2020 o 18:00 Program:Body programu 1. až 19. doručené poštou piatimi poslancami OZ v zmysle […]
21. august 2020 o 18:30 Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti. 2. Schválenie programu – určenie […]
30.júna 2020 o 18,00 hod Program:1. Otvorenie zasadnutia2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Voľba návrhovej […]
28.mája 2020 o 18,00 hod Program:1.Otvorenie zasadnutia2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.Voľba návrhovej komisie4.Kontrola plnenia uznesení5.Petícia […]
22. máj 2020 o 18:30 Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti.2. Schválenie programu – určenie zapisovateľa […]
4.mája 2020 o 18,00 hod Program:1.Otvorenie zasadnutia2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.Voľba návrhovej komisie4.Kontrola plnenia uznesení5.Multifunkčné […]
Šarišské Michaľany, 25. február 2020 o 18:00 hod. Program: 1.Otvorenie zasadnutia 00:06:40 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov […]
Kojatice, 24.02.2020 o 18,30 hod. Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti. 00:07:50 2. Schválenie programu – […]
Šarišské Michaľany, 17.december 2019 o 18,00 hod Program:1. Otvorenie zasadnutia – 00:03:10 2. Určenie zapisovateľa a […]
Šarišské Michaľany, 03. december 2019 o 18,00 hod. Program:1.Otvorenie zasadnutia – 00:01:38 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov […]