Kojatice, 24.02.2020 o 18,30 hod.

Program:
1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti. 00:07:50
2. Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
00:08:00
3. Kontrola prijatých uznesení.
00:11:07
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice na I. polrok 2020 a II. polrok 2020.
00:22:50
5. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly čerpania rozpočtu za rok 2019 v nadväznosti na rozpočtové provizórium.
00:28:20
6. Cenové ponuky – výber dodávateľa.
00:44:28
7. Informácie o postupe prác v budove materskej školy.
00:48:30
8. Schválenie Zásad hospodárenia pre obec Kojatice.
00:55:45
9. Schválenie pozmeňovacích návrhov k rozpočtu na rok 2020.
01:18:20
10. Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2020.
11. Prerokovanie a schválenie Štatútu obce Kojatice.
01:57:24
12. Žiadosti.
02:16:07
13. Rôzne – body doručené mailom poslancami.
02:33:25
A) Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie podzemného elektrického vedenia na parcele 152/3 KN-C, v k.ú. Šarišské Lužianky).
B) Cesta k parcele 491, 510/2, 34/2, 471/1 (Analýza situácie a návrhy riešení) Ide o cestu okolo kostola smerom hore k poliam („ku obrázku“), cesta pod kostolom v Kojaticiach. Tieto cesty sú v katastrofálnom stave. Návrh riešenia: a) majetkovoprávne vysporiadanie a zameranie parciel b) vypracovanie cenových ponúk na rekonštrukciu ciest. C) Betónové rúry v Kojatickej Doline.
14. Diskusia.
03:11:48
15. Záver.

1 495 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.