dňa 20. mája 2024 (pondelok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia.2. Určenie zapisovateľa a […]
dňa 18. marca 2024 (pondelok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia.2. Určenie zapisovateľa a […]
dňa 31. október 2023 (utorok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa […]
dňa 22. augusta 2023 (utorok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia2. Určenie zapisovateľa a […]
dňa 27. júna 2023 (utorok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia2. Určenie zapisovateľa a […]
dňa 23. mája 2023 (utorok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia2. Určenie zapisovateľa a […]
dňa 28. marca 2023 (utorok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia2. Určenie zapisovateľa a […]
dňa 27. februára 2023 (pondelok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa […]
dňa 31. januára 2023 (utorok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa […]
dňa 16. decembra 2022 (piatok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa […]
dňa 13. decembra 2022 (utorok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice. […]
dňa 28. novembra 2022 (pondelok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: HymnaOtvorenie zasadnutia1. Určenie zapisovateľa a overovateľov […]
dňa 25. októbra 2022 (utorok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa […]
OZ Náš Prešov v spolupráci so spoločnosťou VAFEC, s.r.o. v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami […]
Záznamdňa 05.09.2022 (pondelok) o 18,00 hod. Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti2. Schválenie programu – určenie […]
Záznam: dňa 14.07.2022 (štvrtok) o 18,00 hod. Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti2. Schválenie programu – […]
Záznam   dňa 08.07.2022 (piatok) o 18,00 hod. Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti2. Schválenie programu […]
dňa 30.06.2022 (štvrtok) o 18,00 hod. Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti2. Schválenie programu – určenie […]
Záznam dňa 10.06.2022 (piatok) o 18,00 hod. Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti2. Schválenie programu – […]
dňa 13.4.2022 (streda) o 18,00 hod Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti2. Schválenie programu – určenie […]