dňa 18. marca 2024 (pondelok) o 18,00 hod.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024.
6. Všeobecné záväzné nariadenie obce Šarišské Michaľany č. …/2024 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Šarišské Michaľany – návrh
7. Všeobecné záväzné nariadenie obce Šarišské Michaľany č. …/2024, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Šarišské Michaľany – návrh.
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarišské Michaľany č. …/2024 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Michaľany.
9. Návrh na zrušenie uznesenia OcZ v Šarišských Michaľanoch č. 10-10-B/2023 zo dňa 31.10.2023.
10. Majetkový prevod – majetkovoprávne vysporiadanie záberu pozemkov pre novú miestnu komunikáciu (MJ projekt, s. r. o. Š. Michaľany).
11. Prenájom majetku obce – návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 9, ul. Michalská 490/43, Šarišské Michaľany.
12. Schválenie poslancov za členov vyraďovacej komisie a škodovej komisie.
13. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2024
14. Interpelácie poslancov.
15. Záver.

236 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.