jednokamerový záznam
live prenos a viackamerový záznam
videoklip, reklama, reportáž