dňa 31. október 2023 (utorok) o 18,00 hod.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Delegovanie člena rady školy v Základnej škole s materskou školou.
6. Informatívna správa o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej škole s materskou školu, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany na školský rok 2023/2024.
7. Komunitný plán sociálnych služieb obce Šarišské Michaľany na roky 2023-2028.
8. Program rozvoja obce Šarišské Michaľany na roky 2023-2030.
9. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šarišské Michaľany.
10. Majetkové prevody – majetkovoprávne vysporiadanie záberu pozemkov pre novú miestnu komunikáciu (10 A -10 C).
11. Majetkové prevody – predaj majetku obce do vlastníctva fyzických osôb.
12. Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Šarišské Michaľany.
13. Interpelácie poslancov.
14. Diskusia.
15. Závery z rokovania.
16. Záver.

310 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.