dňa 27. júna 2024 (štvrtok) o 18,00 hod.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2023
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti pre II. polrok 2024
7. Návrh na schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže nájmu – nebytový priestor v budove nákupného strediska, Prešovská 169, Šarišské Michaľany (priestor č. 1 – bývalá predajňa mäsa a mäsových výrobkov)
8. Návrh na schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku, zámeru a podmienok verejnej obchodnej súťaže nájmu – nebytový priestor v budove nákupného strediska, Prešovská 169, Šarišské Michaľany (priestor č. 2- priestory pizzerie)
9. Majetkové prevody – Zámena pozemku registra E KN – parcela č.38 vo vlastníctve Obce Šarišské Michaľany a pozemku registra E KN – parcela č.39 vo vlastníctve Agáty Haľkovej
10. Majetkové prevody – VSD, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 – zverejnenie zámeru prevodu pozemku
11. Majetkové prevody – Lukáč Marek, Michalská 449/15, Šarišské Michaľany – kúpa pozemku
12. Zmeny a doplnky ÚPN č. 3 – vyňatie lokality 3a: J.A. Komenského – parcely K CN č. 242/36, 251/3, 251/5, 251/6
13. Interpelácie poslancov
14. Diskusia.
15. Závery z rokovania.
16. Záver.

61 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.