dňa 25. októbra 2022 (utorok) o 18,00 hod.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.05/2022 o školskom obvode – Stanovisko hlavného kontrolóra – súlad návrhu VZN č.05/2022 s platnou právnou úpravou
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany za školský rok 2021/2022
7.
Návrh na úpravu rozpočtu obce Šarišské Michaľany – rozpočtové opatrenie č.05
8. Otázky poslancov podľa § 25 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
9. Diskusia
10. Závery z rokovania
11. Záver

541 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.