dňa 16. decembra 2022 (piatok) o 18,00 hod.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh VZN č.06/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šarišské Michaľany na kalendárny rok 2022 – Stanovisko hlavného kontrolóra – súlad návrhu VZN č.06/2022 s platnou právnou úpravou
6. Návrh VZN č.07/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šarišské Michaľany na kalendárny rok 2023 – Stanovisko hlavného kontrolóra – súlad návrhu VZN č.07/2022 s platnou právnou úpravou
7. Návrh VZN č.08/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany – Stanovisko hlavného kontrolóra – súlad návrhu VZN č.08/2022 s platnou právnou úpravou
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na I. polrok 2023
9. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023
10. Otázky poslancov podľa § 25 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
11. Diskusia
12. Závery z rokovania
13. Záver

494 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.