dňa 20. mája 2024 (pondelok) o 18,00 hod.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Návrh rozpočtu obce Šarišské Michaľany na roky 2024-2026
6. Správa HK z kontroly pokladničných dokladov na OcÚ zameranej na účelnosť a účelovosť vynaložených finančných prostriedkov, náhodne vybraný mesiac
7. Správa HK z kontroly vyúčtovania dotácii poskytnutých z obecného rozpočtu za rok 2023
8. Správa HK z kontroly správnosti zadávania prevodných príkazov na všetkých bankových účtoch OcÚ za 1 náhodne vybraný mesiac
9. Vypovedanie zmluvy o nájme nebytových priestorov GRH GROUP, s.r.o.
10. Návrh na schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku, zámeru a podmienok verejnej obchodnej súťaže nájmu – nebytový priestor v budove nákupného strediska, Prešovská 169, Šarišské Michaľany (priestory bývalej predajne mäsa a mäsových výrobkov)
11. Majetkové prevody – VSD, a.s. – návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena
12. Prebytočnosť nehnuteľného majetku – nájom časti kovového plota pre reklamné účely – Eva Šidíková – Chutné jedlo, IČO: 48 226 840
13. Prebytočnosť nehnuteľného majetku – nájom časti kovového plota pre reklamné účely – Andrej Ondrija – SAGLAS, IČO: 36 904 490
14. Zámer zámeny pozemku registra E KN – parcela č.38 vo vlastníctve Obce Šarišské Michaľany a pozemku registra E KN – parcela č.39 vo vlastníctve Agáty Haľkovej
15. Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 21, ul. Michalská 490, Šarišské Michaľany, prehodnotenie opakovaných nájmov nájomných bytov vo vlastníctve obce Šarišské Michaľany
16. Voľba predsedu FKSMaRO
17. Návrh sadzobníka cien za služby poskytované obcou Šarišské Michaľany
18. Interpelácie poslancov
19. Diskusia.
20. Závery z rokovania.
21. Záver.

79 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.