dňa 22. augusta 2023 (utorok) o 18,00 hod.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
6. Voľba člena komisie obecného zastupiteľstva
7. Majetkové prevody – majetkovoprávne vysporiadanie záberu pozemku pre novú miestnu komunikáciu
8. Majetkové prevody – Peter Kišeľa – prenájom majetku – pozemku na záhradkárske účely – § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
9. Majetkové prevody – šťastný tučniak s.r.o., IČO: 54 999 723 – prenájom majetku – pozemku na poskytovanie služieb – § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
10. Majetkové prevody – predaj majetku obce do vlastníctva fyzických osôb – predaj majetku – pozemkov, ktoré sú užívané žiadateľmi – § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na II. polrok 2023
12. Otázky poslancov podľa § 25 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
13. Diskusia
14. Závery z rokovania
15. Záver

308 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.