dňa 27. júna 2023 (utorok) o 18,00 hod.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh Záverečného účtu obce Šarišské Michaľany za rok 2022
– Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Šarišské Michaľany za rok 2022
– Stanovisko finančnej komisie, správy obecného majetku a rozvoja obce k návrhu Záverečného účtu obce Šarišské Michaľany na rok 2022
6. Návrh na úpravu rozpočtu obce Šarišské Michaľany na rok 2023 – rozpočtové opatrenie č.01 až č.04 – návrh ZŠ s MŠ
7. Zámer prenechania majetku obce do nájmu – Peter Kišeľa – prenájom majetku – pozemku na záhradkárske účely – § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
8. Zámer prenechania majetku obce do nájmu – šťastný tučniak s.r.o., IČO: 54 999 723 – prenájom majetku – pozemku na poskytovanie služieb – § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
9. Zámer prevodu majetku obce do vlastníctva fyzických osôb – predaj majetku – pozemkov, ktoré sú užívané žiadateľmi – § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
10. Otázky poslancov podľa § 25 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
11. Diskusia
12. Závery z rokovania
13. Záver

374 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.