dňa 30.12.2021 (štvrtok) o 17,00 hod Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti2. Schválenie programu – určenie […]
Prvá časť: Druhá časť: 15. december 2021 (streda) so začiatkom o 9.00 hod. prostredníctvom online konferencie […]
dňa 14.12.2021 (utorok) o 18,00 hod Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov […]
dňa 25.11.2021 (štvrtok) o 18,00 hod Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti2. Schválenie programu – určenie […]
dňa 23. november 2021 (utorok) o 18:00 Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a […]
Prvá časť: Druhá časť: 20. október 2021 (streda) so začiatkom o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti […]
dňa 12. október 2021 (utorok) o 18:00 Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov […]
dňa 30.09.2021 (štvrtok) o 18,00 hod Program1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti2. Schválenie programu – určenie […]
Prvá časť: Druhá časť: 16. september 2021 (štvrtok) so začiatkom o 8.00 hod. v zasadacej miestnosti […]
dňa 22.07.2021 (štvrtok) o 18,00 hod Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti2. Schválenie programu – určenie […]
20. júl 2021 (utorok) so začiatkom o 13.00 hod. prostredníctvom videokonferencie  Návrh programu: 1.Návrh na zriadenie […]
dňa 29. júna 2021 (utorok) o 18:00 Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov […]
Prvá časť: Druhá časť: 23. jún 2021 (streda) so začiatkom o 8.00 hod. v zasadacej miestnosti […]
Záznam zo Slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 2021, ktorý sa konal 9.6.2021 v PKO Prešov. […]
dňa 1. júna 2021 (utorok) o 18:00 Program:1.Otvorenie zasadnutia 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.Voľba návrhovej […]
27. máj 2021 (štvrtok) so začiatkom o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, […]
dňa 25.05.2021 (utorok) o 17,00 hod Program: 1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti 2. Schválenie programu […]
21. mája 2021 (piatok) so začiatkom o 13.00 hod. prostredníctvom videokonferencie Návrh programu: 1. Návrh na […]
prvá časť: druhá časť: pokračovanie 24. MsZ mesta Prešov zo dňa 4.5.2021 28. apríla 2021 (streda) […]
prvá časť: druhá časť: tretia časť: pokračovanie 23. MsZ mesta Prešov zo dňa 7.4.2021 25. marca […]