Prvá časť:

Druhá časť:

20. október 2021 (streda) so začiatkom o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. …/2021, ktorým sa ustanovujú dátumy dní, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry počas kalendárneho roka 2022. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

3. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za 1. polrok 2021.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 8/Z/2021.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

5. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

6. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 1. polrok 2021.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

7. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2020.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.01. Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.02. PREŠOV REAL, s.r.o.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

8. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

8.01. Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Plzenská
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

8.02. Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Levočská (TEMPORA s.r.o.)
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

8.03. Návrh na schválenie MP – zriadenie vecného bremena – Ul. Padlých hrdinov
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Zimná
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Šidlovská
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého nájmu – Cemjata
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.04. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – Ul. Kukučínova
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.05. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý nájom – Ul. Pod Táborom
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.06. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámena pozemkov – Ul. 17. novembra
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10. Zavedenie systému regulovaného parkovania motorových vozidiel v meste Prešov − Zóna č. 6.
Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

11. Správa o činnosti Nadácie mesta Prešov
Predkladá: PhDr. Janette Langová, predsedníčka správnej rady nadácie

12 . Rôzne.

13. Interpelácie.

14. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

15. Záver

839 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.