Prvá časť:

Druhá časť:

16. september 2021 (štvrtok) so začiatkom o 8.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Návrh programu:


 1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. …/2021, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat v meste Prešov.

Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

 1. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta Prešov

 1. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 2. štvrťrok 2021.

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta Prešov

 1. Zavedenie systému regulovaného parkovania motorových vozidiel − Zóna č. 6.

Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

 1. Návrh memoranda o partnerstve a spolupráci Nadácie PSK pre podporu rodiny a mesta Prešov.

Predkladá: Mgr. Richard Korpáš, vedúci Kancelárie primátora mesta

 1. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

 1. Návrh na zmenu rozpočtu č. 7/Z/202.1

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

 1. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.01. Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Mlynská.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.02. Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Vajanského.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.03. Návrh na neschválenie MP – odkúpenie – Ul. Zlatobanská.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.04. Návrh na schválenie MP – zriadenie VB – Ul. Železničiarska.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.05. Návrh na schválenie MP – zámer predaja – Ul. Pod Wilec hôrkou.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.06. Návrh na schválenie MP – zámer prenájmu – OVS – Ul. Sibírska.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.07. Návrh na schválenie MP – zmena uznesenia č. 541/2021 zo dňa 04. 05. 2021 – Ul. Zlatobanská a Ul. Pod Hrádkom.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

 1. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.01.Návrh na neschválenie MP ako PHOZ – zámer dlh. prenájmu – Ul. Bernolákova 17.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.02.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlh. nájmu – Ul. Pod Táborom .

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.03.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny pozemkov – Ul. 17. novembra a Nábrežná.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.04.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlh. prenájmu a kúpa pozemkov, resp. uzavretie Zmluvy o spoločnej výstavbe – Stavenec.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.05.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom NP – Ako doma, n. o. (ul. Ďumbierska).

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.06.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámena – Ul. Jurkovičova.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.07.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj pozemku – Ul. Budovateľská.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.08.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj pozemku 12 m2 – Ul. Valkovská.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.09.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj pozemku 22 m2 – Ul. Valkovská.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.10.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj pozemku – Ul. Tokajícka.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.11.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj pozemku – Ul. Tatranská.

Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

 1. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov MsÚ

 1. Informatívna správa o činnosti Komisie MsZ mesta Prešov na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za obdobie rokov 2018-2020

Predkladá: Ing. František Oľha, predseda Komisie MsZ mesta Prešov na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (poslanec MsZ)

 1. Rôzne

13.01.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 618/2021 zo dňa 23.6.2021.

Predkladá: Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby MsÚ

 1. Interpelácie.
 2. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.
 3. Záver.
812 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.