dňa 14.12.2021 (utorok) o 18,00 hod

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Návrh VZN č.02/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šarišské Michaľany na kalendárny rok 2022- Stanovisko hlavného kontrolóra – súlad návrhu VZN č.02/2021 s platnou právnou úpravou

6. Návrh VZN č.03/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre zriaďovateľa Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva- Stanovisko hlavného kontrolóra – súlad návrhu VZN č.03/2021 s platnou právnou úpravou

7. Návrh VZN č.04/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany- Stanovisko hlavného kontrolóra – súlad návrhu VZN č.04/2021 s platnou právnou úpravou

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na I. polrok 2022

9. Konsolidovaná výročná správa obce Šarišské Michaľany za rok 2020

10. Náhrada škody – uznanie dlhu – notárska zápisnica

11. Návrh na úpravu rozpočtu obce Šarišské Michaľany

12. Majetkové prevody – kúpa pozemkov pre zberný dvor

13. Otázky poslancov podľa § 25 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

14. Diskusia

15. Závery z rokovania

16. Záver

796 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.