dňa 30.09.2021 (štvrtok) o 18,00 hod

Program
1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti
2. Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Záznam hlavného kontrolóra obce z kontroly čerpania rozpočtu za 1.polrok 2021
5. Schválenie Záverečného účt obce Kojatice za rok 2020
6. Audit účtovnej závierky rok 2020
7. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – kúria Šarišské Lužianky
8. Schválenie predloženie Žiadosti o NFP – novovyhlásená výzva na podporu udržateľnosti kultúrnych inštitúcií, názov projektu: Podpora kultúry v obci Kojatice

Body programu doručené poštou piatimi poslancami OZ v zmysle § 12 ods.1 druhej vety zákona č. 369/1990 Zb.
9. Protest prokurátora proti uzneseniu Obecného zastupiteľstva obce Kojatice číslo 134/12/2020
10. Zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Kojatice číslo 134/12/2020
11. Schválenie pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu obce Kojatice na rok 2021
12. Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2021
13. Odvolanie hlavného kontrolóra obce Kojatice
14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kojatice
15. Umiestnenie zrkadla do zákruty v Šarišských Lužiankach – stav riešenia
16. Optický internet v obci Kojatice – stav riešenia
17. Žiadosť o nájom obecného pozemku – číslo parcely 395

18. Rozpočtové opatrenia
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Záver

953 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.