Na základe uznesenia vlády SR č. 296 z 26.5.2021 k návrhu na poskytnutie návratných  finančných výpomocí a úpravu podmienok ich poskytnutia zo štátnych finančných aktív prerokovalo MsZ v Prešove žiadosť o uvedenú finančnú výpomoc v celkovej sume viac ako 4 000 000 Eur. Viac informácií poskytlo vedenie mesta. „V zmysle podmienok schválených vládou SR sme v roku 2021 MsZ mesta Prešov schválilo prijatie návratnej finančnej pôžičky vo výške 4 423 200 Eur. Prvá splátka zo strany mesta Prešov má byť uhradená až v roku 2024 s tým, že rozpätie splácania je od štyroch rokov do desiatich rokov. Existuje možno predpoklad, ale samozrejme nemôžeme sa na to spoliehať, že daná návratná pôžička bude aj zmenená a bude to nenávratná pôžička s tým, že v tejto chvíli sa k tomu neviem vyjadriť. V každom prípade v zmysle podmienok, ktoré nám boli ustanovené, to budeme aj riadne splácať,“ ozrejmil JUDr. Vladimír Feľbaba, 1. viceprimátor mesta Prešov. Okrem mesta Prešov bude návratná finančná výpomoc poskytnutá bezúročne  ďalším trom najväčším mestám a to mestu Košice, Žilina a Bratislava. „Primárne tieto finančné prostriedky chceme použiť na pomoc nášmu DPMP, nakoľko si myslíme, že tieto finančné prostriedky majú ísť nie len na cestnú infraštruktúru, ale aj na pomoc MHD. Z toho titulu tieto peniaze primárne budú určené na MHD v Prešove, tzn. pre DPMP a. s.“ dodal Feľbaba. Hlavným cieľom danej výpomoci je eliminácia finančných strát spôsobených pandémiou Covid 19 v rokoch 2020 a 2021.

MsZ v Prešove schválilo aj návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v dvoch projektoch: Miestna občianska poriadková služba v Prešove a Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov. „MsZ v Prešove na svojom poslednom zasadnutí schválilo podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu Mestská občianska poriadková služba v meste Prešov, konkrétne v lokalite Stará Tehelňa a taktiež na realizáciu projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov. Pri tomto projekte je doba realizácie 24 mesiacov a pri Projekte zriadenia miestnej občianskej poriadkovej služby je tá doba trvania projektu nastavená na 15 mesiacov. Cieľom projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov je podpora dostupnosti domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení sociálnych služieb. Cieľom projektu Miestna občianska poriadková služba v Prešove je predovšetkým zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v meste Prešov poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít . Ide o podporu komplexného poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Prešov v lokalite Stará Tehelňa, ktorá bude spočívať v posilnení miestneho aktivizmu, v podpore komunitného rozvoja, v znížení páchania protispoločenských konaní,  dodržiavaní verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách,“ uviedol Mgr. Vladimír Tomek, hovorca mesta Prešov.

redaktorka: Mgr. Rút Pajorková
kameraman: Bc. Michal Ondrik
video
play-sharp-fill
898 návštevníkov

Kategória:

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.