dňa 28. marca 2023 (utorok) o 18,00 hod.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce 01/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Michaľany
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.02/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 07/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šarišské Michaľany na kalendárny rok 2023
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce 03/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Michaľany
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022
9. Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly – platobné poukazy – bankové výpisy za obdobie 05-06/2022
10. Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly – platobné poukazy – bankové výpisy za obdobie 10-12/2022
11. Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly – kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z.
12. Majetkové prevody – žiadosť o prevzatie prevádzky kvetinárstva
13. Výzva na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy (Obchodná verejná súťaž) – bufet – športový areál
14. Majetkové prevody – žiadosť o bezodplatný prevod pozemkov vo verejnom záujme – stavba: Euro Velo 11 v Prešovskom kraji –úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k.ú. Šarišské Michaľany
15. Otázky poslancov podľa § 25 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
16. Diskusia
17. Závery z rokovania
18. Záver

342 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.