Šarišské Michaľany, 17.december 2019 o 18,00 hod

Program:
1. Otvorenie zasadnutia – 00:03:10
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice –
00:04:23
3. Voľba návrhovej komisie –
00:04:50
4. Kontrola plnenia uznesení –
00:05:18
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.03/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šarišské Michaľany na kalendárny rok 2020 – Stanovisko hlavného kontrolóra – súlad návrhu VZN č.03/2019 s platnou právnou úpravou –
00:06:01
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.04/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre zriaďovateľa súkromnej základnej umeleckej školy na kalendárny rok 2020 – Stanovisko hlavného kontrolóra – súlad návrhu VZN č.04/2019 s platnou právnou úpravou –
00:09:15
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.05/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany – Stanovisko hlavného kontrolóra – súlad návrhu VZN č.05/2019 s platnou právnou úpravou –
00:14:02
8. Návrh na úpravu rozpočtu obce Šarišské Michaľany – rozpočtové opatrenie č.49 až č.50 –
00:22:04
9. Otázky poslancov podľa § 25 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení –
00:27:20
10. Diskusia –
00:37:20
11. Závery z rokovania –
00:52:18
12. Záver

1 335 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.