Šarišské Michaľany, 03. december 2019 o 18,00 hod.

Program:
1.Otvorenie zasadnutia – 00:01:38
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice –
00:04:45
3.Voľba návrhovej komisie –
00:05:08
4.Kontrola plnenia uznesení – 00:05:54
5.Plnenie rozpočtu obce k 30.09.2019 –
00:06:38
6.Konsolidovaná výročná správa obce Šarišské Michaľany za rok 2018 –
00:09:13
7.Návrh na úpravu rozpočtu obce Šarišské Michaľany – rozpočtové opatrenie č.36 až č.48 –
00:11:09
8.Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č.02 až 04 –
00:54:24
9.Majetkové prevody – DANMARK-MN, s.r.o.– navigačná tabuľa–nájom –
00:57:25
10.Majetkové prevody – zriadenie vecného bremená „Šarišské Michaľany – výstavba TS, úprava časti NN“ v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599 361 –
01:00:18
11.Návrh Zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa –
01:03:40
12.Informatívna správa o majetkovoprávnom vysporiadaní záberu pozemkov pre novú MK –
01:05:02
13.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Šarišské Michaľany za školský rok 2018/2019 –
01:11:12
14.Otázky poslancov podľa § 25 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení –
01:26:10
15.Diskusia –
01:46:11
16.Závery z rokovania –
02:03:45
17.Záver

1 370 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.