Šarišské Michaľany, 25. február 2020 o 18:00 hod.

Program:
1.Otvorenie zasadnutia 00:06:40
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
00:10:08
3.Voľba návrhovej komisie
00:10:36
4.Kontrola plnenia uznesení
00:11:08
5.Návrh Programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany na rok 2020 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany na rok 2020 a Stanovisko finančnej komisie, správy obecného majetku a rozvoja obce k návrhu Programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany na rok 2020
00:14:18
6.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na I. polrok 2020
00:19:22
7.Návrh VZN č.01/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Michaľany
00:20:18
8.Informácia o stave súdnych sporov obce Šarišské Michaľany k31.12.2019
00:21:50
9.Návrh Plánu investičných akcií obce Šarišské Michaľany na rok 2020
00:24:08
10.Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
00:26:13
11.Návrh zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského zboru Obce Šarišské Michaľany
00:27:13
12.Majetkové prevody–ANAMED s.r.o. –rozšírenie prevádzky ambulancie všeobecného lekára – nájom
00:31:43
13.Žiadosť o účelovú dotáciu na mzdy za december 2019 –SZUŠ PaedDr. Miroslav Kobelák, PhD., DiS art
00:34:33
14.Informatívna správa o majetkovoprávnom vysporiadaní záberu pozemkov pre novú MK
00:42:18
15.Otázky poslancov podľa § 25 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
00:50:20
16.Diskusia
01:14:40
17.Závery z rokovania
01:26:15
18.Záver

1 629 návštevníkov

One response

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.