prvá časť:

druhá časť:

24. február 2021 (streda) so začiatkom o 10.00 hod.prostredníctvom videokonferencie.

Návrh programu:

1.Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. …/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov v znení zmien a doplnkov.
Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

3.Plán opráv a údržby mestských komunikácií.
Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

4.Vyhodnotenie Akčného plánu na roky 2018–2020 za rok 2020.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru služieb pre občanov MsÚ

5.Návrh na schválenie investície obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

6.Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

6.01.Návrh na schválenie MP –odkúpenie pozemkov –Ul. Jarková
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.01.Návrh na schválenie MP ako PHOZ –predaj pozemkov -IPZ Záborské (Prysmian Kablo, s.r.o.)
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.02.Návrh na schválenie MP ako PHOZ –predaj pozemku –Ul. Vajanského
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.03.Návrh na schválenie MP ako PHOZ –dlhodobý nájom –Námestie osloboditeľov
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.04.Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zámer zámeny 20 m 2 –Ul. K amfiteátru
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.05.Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zámer zámeny 39 m 2 –Ul. K amfiteátru
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.06.Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zámer predaja –Ul. Tehelná
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.07.Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zámer predaja 123 m 2 –Ul. Tajovského
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.08.Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zámer predaja 183 m 2 –Ul. Tajovského
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.09.Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zámer prenájmu –Ul. Sibírska
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

8.Návrh na zrušenie Združenia LAPANČ.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.Rôzne.

10.Interpelácie.

11.Všeobecná diskusia.

12.Záver.

1 306 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.