Dňa 27. januára 2021 sa uskutočnilo 20. zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa prerokovali tieto témy:

Komplikácie v rámci spustenia rezidenčného parkovania sa postupne odstraňujú. Parkovacia politika v jednotlivých mestských častiach neostala nepovšimnutá. Systém rezidenčného parkovania v meste sa neustále vylepšuje.

Mgr. Pavol Neupauer, 2. zástupca primátorky, priblížil systém rezidenčného parkovania v meste Prešov: 1.1.2021 sme spustili systém rezidenčného parkovania v centrálnej mestskej zóne č. 1, rezidenčné parkovanie v mestskej zóne č. 2 Táborisko. Od 1.3.2021 pripravujeme zahájenie rezidenčného parkovania v mestskej zóne č. 4 – ulice Partizánska, Bajerova a Dostojevského  a tiež rezidenčné parkovanie v mestskej zóne č. 6 – ulica Čapajevova, celkom 1127 parkovacích miest. Vlastníkom rezidenčnej karty sa môže stať každý obyvateľ mesta s trvalým pobytom v danej rezidenčnej zóne. Rezidenčná karta platí jeden rok a vzťahuje sa na prvé auto. Poplatok za zriadenie je 20 eur.

Spôsob zakúpenia rezidenčnej karty

  • klikni na presov.sk – sekcia AKO VYBAVIŤ – vyplň elektronický formulár žiadosti, uviesť aj potrebné prílohy – parkovanie.presov@presov.sk – zamestnanci budú komunikovať elektronicky
  • po pripísaní platby na účet mesta bude vygenerovaná virtuálna rezidenčná karta
  • užívanie online rezidenčnej karty prostredníctvom aplikácie eparkio

Mesto Prešov v najbližších mesiacoch potrebuje zvoliť hlavného kontrolóra mesta. Poslanci mestského zastupiteľstva zvolili výberovú komisiu. K funkcii hlavného kontrolóra mesta podalo písomné stanovisko vedenie mesta v znení: „Hlavný kontrolór mesta vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve, predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti a správy o výsledkoch kontroly.
Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia zložená z poslancov MsZ, ktorá najneskôr do 12.3.2021 vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov. Úspešným uchádzačom bude zaslaná poštou pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra. Každý kandidát/kandidátka vystúpi v deň konania voľby pred poslancami mestského zastupiteľstva v časovom rozsahu maximálne 5 minút. 
V súlade s ustanovením zákona o obecnom zriadení je na zvolenie hlavného kontrolóra mesta  potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov MsZ.
Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.“ uviedla Mgr. Lenka Šitárová, odborná referentka Kancelárie primátora mesta.

Cyklisti v jednotlivých mestských častiach sa môžu čoskoro dočkať nových cyklotrás. Počiatočný návrh predložili poslanci mestskej časti Solivar, ktorú chcú prepojiť s ďalšími mestskými časťami v okolí.

Poslanci jednotlivých mestských častí spájajú sily. Protipovodňové opatrenia opäť v centre pozornosti mestského zastupiteľstva. Vedenie mesta je nápomocné.

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili ďalšiu investíciu v rámci prebiehajúcich stavebných prác na zimnom štadióne. Poslanec MsZ Lukáš Anderko stručne priblížil obsah svojho návrhu: Predložil som návrh na uznesenie v čiastke 350 000 eur, ktorá je investíciou do mestského majetku. Niektoré projekčné veci, ktoré mali byť realizované v druhej etape, budú môcť byť realizované už teraz. K tajomnému sponzorovi spájajúcom sa s budúcnosťou zimného štadióna sa vedenie mesta nateraz odmietlo bližšie vyjadriť.

redaktorka: Mgr. Rút Pajorková
kameraman: Michal Ondrik
video
Please enable JavaScript
.fp-color-play{opacity:0.65;}.controlbutton{fill:#fff;}play-sharp-fill
1 712 návštevníkov

Kategória:

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.