17. december 2020 o 18:00

Program:
1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Voľba návrhovej komisie
4.Kontrola plnenia uznesení
5.Návrh VZN č.02/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šarišské Michaľany na kalendárny rok 2021 – Stanovisko hlavného kontrolóra – súlad návrhu VZN č.02/2020 s platnou právnou úpravou
6.Návrh VZN č.03/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany – Stanovisko hlavného kontrolóra – súlad návrhu VZN č.02/2020 s platnou právnou úpravou
7.Konsolidovaná výročná správa obce Šarišské Michaľany za rok 2019
8.Protokol o výsledku kontroly NKÚ „Zadlženosť miestnej územnej samosprávy a rozpočtová zodpovednosť“ – návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
9.Majetkové prevody – VUDENT, s.r.o. – stomatologická ambulancia – prenájom majetku
10.Majetkové prevody – Alojz Kováč-Pešta a manž. Sylvia Kováč-Peštová – predaj majetku
11.Otázky poslancov podľa § 25 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
12.Diskusia
13.Závery z rokovania
14.Záver

1 104 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.