16. december 2020 o 17:00

Program:
1.Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti
2.Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Kontrola prijatých uznesení
4.Vstup obce Kojatice do združenia VODA NAŠA
5.Protest prokurátora podľa § 22, ods.1, písm. a), § 26 zákona č.153/2001 Z. z. o prokuratúre o zrušení Uznesenia –„Štatútu obce Kojatice“
6.Protest prokurátora podľa § 22, ods.1, písm. a), § 26 zákona č.153/2001 Z. z. o prokuratúre o zrušení Uznesenia –„Zásady hospodárenia s majetkom obce Kojatice“
7.Schválenie Cenníka za služby poskytované Obcou Kojatice, Obecným úradom Kojatice
8.Schválenie VZN č. 37/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 a II. polrok 2021
10.Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021

11.Žiadosti
Body programu doručené e-mailom poslancom Mgr. Matúšom Baňasom:

12.Neinformovanie obecného zastupiteľstva o žiadostiach a sťažnostiach občanov
13.Zmluva o dielo –„Oprava havarijného stavu strechy ZŠ Kojatice“ – vysvetlenie
14.Schválenie pozmeňovacích návrhov k rozpočtu obce Kojatice na rok 2021
15.Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2021
16.Schválenie Doplnku č. 2 k Štatútu obce Kojatice
17.Schválenie Doplnku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Kojatice
18.Zrušenie paušálu na pohonné hmoty pre súkromné vozidlo starostu obce
19.Vykonanie kontroly hlavným kontrolórom obce na neplnenie uznesenia č. 115/10/2020 prijatého obecným zastupiteľstvom
20.Upozornenie prokurátora na porušenie zákona o obecnom zriadení v postupe starostu obce a pre porušenie zákona o obecnom zriadení zo strany zástupcu starostu obce
21.Rôzne
22.Diskusia
23.Záver

905 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.