prvá časť:

druhá časť:

27. január 2021(streda) so začiatkom o10.00 hod.prostredníctvom videokonferencie.

Návrh programu:

1.Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá:Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov č. …/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Prešov.
Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

3.Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov.
Predkladá:Ing. Zlatica Gaľová, vedúca Kancelárie prednostu MsÚ

4.Návrh na schválenie investície obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.
Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

5.Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

5.01.Návrh na schválenie MP –zrušenie uzn. č. 255/2019 zo dňa 11. 12. 2019 –predaj –Ul. Smetanova
Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

5.02.Návrh na schválenie MP –predaj –Ul. 17. novembra
Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

5.03.Návrh na schválenie MP –predaj –Ul. Škultétyho
Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

5.04.Návrh na schválenie MP –zriadenie vecného bremena –Ul. Pod Hrádkom
Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

6.Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

6.01.Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zrušenie uznesenia č. 328/2020 zo dňa 27. 5. 2020 –zámer predaja -k. ú. Záborské (Lidl SR, v.o.s.)
Predkladá:Mgr. IvanaPronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

6.02.Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zmena uznesenia č. 288/2020 zo dňa 19. 2. 2020 –zámer predaja v PP Záborské (Prysmian Kablo, s.r.o.)
Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetkuMsÚ

6.03.Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zámer dlhodobého nájmu –Námestie osloboditeľov
Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetkuMsÚ

7.Informatívna správa o MPU Mestský cintorín Prešov –Šváby.
Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku

8.Návrh na poskytnutie dotácie na prenájom ľadovej plochy na rok 2021.
Predkladá:Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

9.Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.
Predkladá:Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov MsÚ

10.Zavedenie systému regulovaného parkovania motorových vozidiel v meste Prešov -časť zóny č. 4.
Predkladá:Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

11.Plán opráv a údržby mestských komunikácií.
Predkladá:Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

12.Rôzne.

13.Interpelácie.

14.Všeobecná diskusia.

15.Záver.

1 115 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.