prvá časť:

druhá časť:

tretia časť: pokračovanie 23. MsZ mesta Prešov zo dňa 7.4.2021

25. marca 2021 (štvrtok) so začiatkom o 10.00 hod. a pokračovanie dňa 7.4.2021 prostredníctvom videokonferencie

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej
členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. …/2021, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN mesta Prešov č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na území mesta Prešov.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ ;

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. …/2021 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Prešov.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ ;

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. …/2021 o zriadení Základnej
školy s materskou školou, Matice slovenskej č. 13, 080 01 Prešov.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ ;

5. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/Z/2021.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku

6.01. Návrh na schválenie MP – predaj pozemku – PP – Ul. Matky Terezy
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku

6.02. Návrh na schválenie MP – predaj pozemku – PP – Ul. 17. novembra
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku

6.03. Návrh na schválenie MP – predaj pozemku – PP – Ul. Srnčia
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku

6.04. Návrh na schválenie MP – predaj pozemku – PP – Ul. Višňová
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku

7. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku

7.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny – Ul. K amfiteátru – 20 m2
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku

7.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny – Ul. K amfiteátru – 39 m2
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku

7.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj pozemku – Ul. Gapľová – 14 m2
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku

7.04. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj pozemku – Ul. Gapľová – 27 m2
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku

8. Návrh na odpustenie dlhu – KANTORKA, s.r.o.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku

9. Návrh na personálnu zmenu v komisiách Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Zlatica Gaľová, vedúca Kancelárie prednostu MsÚ ;

10. Návrh dodatku č. 10 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Zlatica Gaľová, vedúca Kancelárie prednostu MsÚ ;

11. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová ;

12. Zavedenie systému regulovaného parkovania v meste Prešov v Zóne č. 3 a v časti Zóny č. 4.
Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej
infraštruktúry MsÚ ;

13. Rôzne.

14. Interpelácie.

15. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná
diskusia.

16. Záver.

1 303 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.