prvá časť:

druhá časť: pokračovanie 24. MsZ mesta Prešov zo dňa 4.5.2021

28. apríla 2021 (streda) so začiatkom o 13.00 hod. prostredníctvom videokonferencie a pokračovanie 4. mája 2021 (utorok) so začiatkom o 13:00 hod. prostredníctvom videokonferencie

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta ;

2. Návrh na schválenie investičného úveru.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku;

3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/Z/2021.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku;

4. Návrh na schválenie investície obchodnej spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s. r. o.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku;

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku;

5.01. Návrh na schválenie MP – zrušenie a zmena uznesenia č. 497/2021 zo dňa 24. 2. 2021 – odkúpenie pozemku – Ul. Jarková
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku;

5.02. Návrh na schválenie MP – odkúpenie pozemkov – Ul. Zlatobanská a Ul. Pod Hrádkom
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku;

5.03. Návrh na schválenie MP – odkúpenie bytov – Ul. Bajkalská
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku;

5.04. Návrh na schválenie MP– predaj pozemku – Pavlovičovo námestie
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku;

5.05. Návrh na schválenie MP– zámer predaja PP – Ul. Vajanského
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku;

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku;

6.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého prenájmu NP – Ul. Hlavná 72
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku;

6.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého prenájmu – Borkút
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku;

7. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta Prešov;

8. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 4. štvrťrok 2020.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta Prešov;

9. Prerokovanie upozornenia prokurátora na porušenie ust. § 6a ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pri vydaní a schválení Prevádzkového poriadku plateného parkovania motorových vozidiel.
Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ;

10. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2020.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ;

11. Návrh na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov;

12. Návrh na schválenie – Návrh Memoranda o spolupráci pri zabezpečení hokejovej Extraligy SR v meste Prešov.
Predkladá: Ing. Ferdinand Exner, prednosta Mestského úradu v Prešove;

13. Rôzne.

14. Interpelácie.

15. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

16. Záver.

1 152 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.