30.júna 2020 o 18,00 hod

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh Záverečného účtu obce Šarišské Michaľany za rok 2019
– Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Šarišské Michaľany za rok 2019
– Stanovisko finančnej komisie, správy obecného majetku a rozvoja obce k návrhu Záverečného účtu obce Šarišské Michaľany za rok2019
6. Správa o výsledkoch inventarizácie záväzkov, pohľadávok, cenín, finančných prostriedkov, cenných papierov, operatívnej evidencie a skladových zásob obce Šarišské Michaľany k 31.12.2019
7. Prehľad daňových dlžníkov obce Šarišské Michaľany ako správcu dane a poplatkov k 31.12.2019
8. Plnenie rozpočtu obce k 31.03.2020
9. Majetkové prevody –Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Michala Archanjela Šarišské Michaľany – nájom pozemku na hrobové miesto pre nenarodené deti
10. Majetkové prevody – Občianske združenie Turistický klub JAFIRE – nájom nebytového priestoru
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
12. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ prijatých za rok 2019
13. Správa hlavného kontrolóra o kontrole platenia faktúry č. 032020 vo výške 4 783,20 EUR, faktúry č. 20015 vo výške 2 880,00 EUR a faktúry č. 190049 vo výške 2 142 EUR
14. Otázky poslancov podľa § 25 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
15. Diskusia
16. Závery z rokovania
17. Záver

1 382 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.