Záznam z live prenosu Majstrovstvá Slovenska vo Fitnes Agility a Fitnes Challenge, ktorý sa konal dňa […]
Na prezeranie tohto obsahu nemáte potrebné povolenia. Kontaktujte nás na info@vafec.sk.  152
dňa 23. mája 2023 (utorok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia2. Určenie zapisovateľa a […]
Záznam z live prenosu MSR v klasickom silovom trojboji – dorastenci a juniori, ktorý sa konal […]
Na prezeranie tohto obsahu nemáte potrebné povolenia. Kontaktujte nás na info@vafec.sk.  92
Na prezeranie tohto obsahu nemáte potrebné povolenia. Kontaktujte nás na info@vafec.sk.  195
Na prezeranie tohto obsahu nemáte potrebné povolenia. Kontaktujte nás na info@vafec.sk.  110
Na prezeranie tohto obsahu nemáte potrebné povolenia. Kontaktujte nás na info@vafec.sk.  115
Na prezeranie tohto obsahu nemáte potrebné povolenia. Kontaktujte nás na info@vafec.sk.  225
Záznam z live prenosu MSR Fitnes challenge a fitnes agility, ktorý sa konal dňa 2.4.2023 v […]
Na prezeranie tohto obsahu nemáte potrebné povolenia. Kontaktujte nás na info@vafec.sk.  160
dňa 28. marca 2023 (utorok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia2. Určenie zapisovateľa a […]
Záznam z live prenosu MSR v klasickom tlaku na lavičke – všetky kategórie, ktorý sa konal […]
Záznam z live prenosu MSR v silovom trojboji – muži, ženy, muži a ženy masters, ktorý […]
dňa 27. februára 2023 (pondelok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa […]
dňa 31. januára 2023 (utorok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa […]
dňa 16. decembra 2022 (piatok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa […]
dňa 13. decembra 2022 (utorok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice. […]
dňa 28. novembra 2022 (pondelok) o 18,00 hod. Program zasadnutia: HymnaOtvorenie zasadnutia1. Určenie zapisovateľa a overovateľov […]
Záznam z live prenosu Slovakia Fitness Challenge Cup, ktorý sa konal dňa 26.11.2022 v meste Prešov.  […]