4.mája 2020 o 18,00 hod Program:1.Otvorenie zasadnutia2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.Voľba návrhovej komisie4.Kontrola plnenia uznesení5.Multifunkčné […]
  Rímskokatolícka sv. omša z kostola Nanebovzatia Panny Márie Brestov, ktorá sa konala dňa 12.4.2020 (Veľkonočná […]
  Obrady Veľkonočnej vigílie z kostola Nanebovzatia Panny Márie Brestov, ktoré sa konali dňa 11.4.2020 (Biela […]
  Obrady Veľkého piatku z kostola Nanebovzatia Panny Márie Brestov, ktoré sa konali dňa 10.4.2020 (Veľký […]
  Rímskokatolícka sv. omša z kostola Nanebovzatia Panny Márie Brestov, ktorá sa konala dňa 9.4.2020 (Zelený […]
Záznam z live prenosu Majstrovstiev Slovenska v silovom trojboji žien, mužov, žien masters a mužov masters, ktoré […]
Šarišské Michaľany, 25. február 2020 o 18:00 hod. Program: 1.Otvorenie zasadnutia 00:06:40 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov […]
Kojatice, 24.02.2020 o 18,30 hod. Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti. 00:07:50 2. Schválenie programu – […]
Šarišské Michaľany, 17.december 2019 o 18,00 hod Program:1. Otvorenie zasadnutia – 00:03:10 2. Určenie zapisovateľa a […]
Šarišské Michaľany, 03. december 2019 o 18,00 hod. Program:1.Otvorenie zasadnutia – 00:01:38 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov […]
Live prenos pretekov Tour de Prešov II. etapa, ktorá sa koná 7.7.2019. Jedná sa o “pilotný […]
Live prenos pretekov Tour de Prešov I. etapa, ktorá sa koná 6.7.2019. Jedná sa o “pilotný […]
Live prenos zo 16. ročníka Kapušianskych folklórnych dni, ktorý sa konal dňa 30.6.2019 v amfiteátri v […]
Live prenos zo 16. ročníka Kapušianskych folklórnych dni, z dňa 29.6.2019 v amfiteátri v parku sv. […]
Záznam z live prenosu Majstrovstiev Slovenska v klasickom silovom trojboji žien a mužov, ktorý sa konal […]