dňa 30.06.2022 (štvrtok) o 18,00 hod. Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti2. Schválenie programu – určenie […]
Záznam z live prenosu 17. Kapušianskych folklórnych dní, ktoré sa konali 25.6. a 26.6.2022 v Kapušanoch. […]
Záznam z 5. ročníka “Prešovský železný hasič”, ktorý sa konal 12.6.2022 v Prešove. 231 návštevníkov
Oslava významných výročí moderného štátu Izrael, ktorej sme dali poetický názov Mlieko & Med, s odvolaním […]
Záznam z live prenosu Akrobatická Gymnastika a Fitness Fit Kids, ktorý sa konal 21.5.2022 v Košiciach. […]
Záznam z live prenosu MSR v klasickom silovom trojboji dorastencov a juniorov, ktorý sa konal 14.5.2022 […]
Ak chcete zobraziť tento obsah, musíte sa prihlásiť.
Záznam z live prenosu MSR v klasickom silovom trojboji mužov, žien, mužov masters a žien masters, […]
Ak chcete zobraziť tento obsah, musíte sa prihlásiť.
Záznam z live prenosu MSR v klasickom tlaku na lavičke – všetky kategórie, ktorý sa konal […]
Ak chcete zobraziť tento obsah, musíte sa prihlásiť.
Záznam z live prenosu MSR v tlaku na lavičke – všetky kategórie, ktorý sa konal 16.4.2022 […]
dňa 13.4.2022 (streda) o 18,00 hod Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti2. Schválenie programu – určenie […]
Ak chcete zobraziť tento obsah, musíte sa prihlásiť.
Ak chcete zobraziť tento obsah, musíte sa prihlásiť.
Záznam z live prenosu MSR v silovom trojboji – muži, ženy a masters, ktorý sa konal […]
Ak chcete zobraziť tento obsah, musíte sa prihlásiť.
dňa 29.3.2022 (utorok) o 18,00 hod Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice3. […]
Záznam z live prenosu MSR v silovom trojboji dorasteniek, dorastencov, junioriek a juniorov a MSR v […]