Radnica rozdá viac, ako 15-tisíc respirátorov FFP2. “Týka sa to občanov, ktorí majú nad 65 rokov. […]
          Tretie najväčšie mesto na Slovensku dlhodobo rieši alarmujúcu dopravnú situáciu. „Mesto Prešov roky nemalo žiaden […]
Najstarší futbalový klub na Slovensku je v centre záujmu mesta Prešov. Radnica však pri snahe o odkúpenie väčšinového […]
prvá časť: druhá časť: 24. február 2021 (streda) so začiatkom o 10.00 hod.prostredníctvom videokonferencie. Návrh programu: […]
Dňa 27. januára 2021 sa uskutočnilo 20. zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa prerokovali tieto témy: […]
Januárové zasadnutie mestského zastupiteľstva sa nieslo v znamení viacerých tém rezonujúcich v meste Prešov. Prvenstvo záujmu […]
prvá časť: druhá časť: 27. január 2021(streda) so začiatkom o10.00 hod.prostredníctvom videokonferencie. Návrh programu: 1.Návrh na […]
Záznam z priameho prenosu Zádušnej svätej omše a zostrih z pohrebu Vdp. Rudolfa Čontofalského, ktorý sa […]
Záznam z live prenosu predstavenia rozprávky divadla Etudy – Zlatá rybka, ktorý bol odvysielaný 24.12.2020 o […]
Záznam z live prenosu predstavenia rozprávky divadla Etudy, Rodinia – zrod Zeme, ktorý bol odvysielaný 19.12.2020 […]
Záznam z live prenosu predstavenia ArtScény SKDK na motívy drámy J. G. Tajovského „Hriech“, ktorý bol […]
17. december 2020 o 18:00 Program:1.Otvorenie zasadnutia2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.Voľba návrhovej komisie4.Kontrola plnenia uznesení5.Návrh […]
16. december 2020 o 17:00 Program:1.Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti2.Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov […]
Záznam z live prenosu vystúpenia skupiny Muzika Milana Rendoša, ktorý bol odvysielaný 13.12.2020 o 20:00. Cieľom […]
Záznam z live prenosu vystúpenia skupiny Piňazi De?, ktorý bol odvysielaný 6.12.2020 o 20:00. Cieľom projektu […]
Záznam z live prenosu vystúpenia Ruthand Jane , ktorý bol odvysielaný 5.12.2020 o 20:00. Cieľom projektu […]
Záznam z live prenosu vystúpenia Márie Mačoškovej, ĽH Čardáš a FS Vargovčan., ktorý bol odvysielaný 29.11.2020 […]
Záznam z live prenosu vystúpenia folklórnej skupiny Železiar, ktorý bol odvysielaný 28.11.2020 o 20:00. Cieľom projektu […]
Záznam z live prenosu koncertu súrodencov Majka a Patrik Šurkalovci a ich hostia, ktorý bol odvysielaný […]
Záznam z live prenosu koncertu skupiny DUO FARSA, ktorý bol odvysielaný 21.11.2020 o 20:00. Cieľom projektu […]
0
    0
    Košík