dňa 25.05.2021 (utorok) o 17,00 hod

Program:
1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti
2. Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Územný plán obce Kojatice – stav spracovania, zohľadnenie pripomienok
5. Návrh úpravy VZN č. 34 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kojatice
6. Vymedzenie pozemku na výstavbu detského ihriska – podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia
7. Zakopanie potrubia (betónových skruží) v Kojatickej Doline
8. Žiadosť hlavnému kontrolórovi obce Kojatice na vykonanie kontroly v zmysle § 18f, ods. 1, písm. h) na porušovanie Zásad hospodárenia s majetkom obce Kojatice
9. Schválenie návrhu RKC, farnosť Božieho milosrdenstva Svinia – Dohoda o urovnaní – Zmluva o nájme nehnuteľností – Vykonanie zápisu do katastra nehnuteľnosti
10. Pasportizácia a projekt obecného rozhlasu
11. Diskusia
12. Záver

838 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.