Pozornosť mestských poslancov i vedenia mesta sa primárne sústredila na Návrh rozpočtu mesta Prešov pre rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024. Následne poslanci MsZ prerokovali Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2022 s výhľadom na nasledujúce dva roky. K ďalším krokom vedenia mesta podal stanovisko hovorca mesta Prešov. „Na decembrovom MsZ bol schválený rozpočtu mesta Prešov pre rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024, a taktiež bol schválený Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024. Tieto uznesenia MsZ však neboli podpísané primátorkou mesta Prešov z dôvodu ich zjavnej nevýhodnosti, čo znamená, že výkon oboch týchto uznesení je pozastavený,“ ozrejmil Mgr. Vladimír Tomek, hovorca mesta Prešov. Opätovnému prerokovaniu daných návrhov sa budú poslanci MsZ a vedenie mesta venovať v roku 2022.

Mestskí poslanci prerokovali aj návrh na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorý obsahuje viacero investičných projektov. „Na decembrovom MsZ mesta Prešov bolo schválené aj predloženie Návrhov na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky na celkom sedem projektov. Jedným z projektov je projekt Zlepšenie úrovne  technického vybavenia kultúrneho zariadenia Družba, ktoré je v správe PKO. Tento projekt má zabezpečiť zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii. Z tanečnej sály sa má vytvoriť plnohodnotný multifunkčný priestor pre skupinové kultúrne aktivity – modulárnu a technicky vybavenú sálu vhodnú na rôznorodý tanec, prednášky, premietanie, workshopy a pod. Celkový rozpočet projektu je vo výške viac ako 210  000 Eur s DPH,“ uviedol Tomek.

Projekt „Cykloprístrešky k základným školám“ je reakciou na výzvu Ministerstva dopravy a výstavby SR. Projekt rieši výstavbu cykloprístreškov v areáloch základných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí s cieľom podporiť zníženie podielu motorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce. Celkový rozpočet projektu je 31 500 Eur s DPH. „Projekt rekonštrukcie zastávkových ník na Sídlisku III rieši kompletnú rekonštrukciu zastávok na Volgogradskej ulici a Námestí kráľovnej pokoja v oboch smeroch. V rámci projektu bude vybudovaný samostatný zastávkový pruh, ďalej to bude uskutočnenie stavebných úprav nástupných plôch zastávok a zastávkových pruhov s vytvorením bezbariérového prístupu. Ďalej budú osadené označníky a osadené budú aj zastávkové prístrešky,“ avizoval Tomek. Celkový rozpočet projektu je 348 150,34 EUR s DPH s nákladmi na riadenie projektu. Projekt „Zelené športovo – oddychové zóny“ je priamou reakciou na výzvu Oslovenie mesta Prešov na zapojenie sa do projektu Zelené športovo- oddychové zóny. Sú určené pre všetkých užívateľov verejného priestoru bez ohľadu na vek. Realizácia projektu prebehne na ulici Exnárová. „Ďalším projektom je vybudovanie nového cyklochodníka na ulici Zlatobanská  a Pod Hrádkom v objeme viac ako 220 000 EUR. Ide o nový cyklochodník, ktorý bude začínať na ul. Pod Hrádkom a bude sa napájať na existujúcu  prvú etapu  „Cykloželezničky,“ konkretizoval Tomek. Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity  a prepravnej kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy a zlepšenie infraštruktúry pre cyklistov dochádzajúcich do a zo zamestnania. „Ďalším z projektových zámerov je zníženie energetickej náročnosti ZŠ Mirka Nešpora na Sídlisku III. Ide o projekt v objeme 1,5 milióna EUR. V rámci tejto sumy je plánovaná rekonštrukcia objektu, zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, zateplenie resp. výmena strechy, a taktiež výmena okien, dverí  a sklenenej steny,“ uviedol Tomek. Projekt „Prešov, mestské opevnenie hradobný múr“ je reakciou na výzvu Ministerstva kultúry SR. Program:Obnovme si svoj dom. Podprogram 1.1: Obnova kultúrnych pamiatok. Hlavným cieľom projektu je zachovanie historického dedičstva mestskej pamiatkovej rezervácie a jej sprístupnenie verejnosti. Celkový rozpočet projektu je 342 254,46 EUR s DPH.

redaktorka: Mgr. Rút Pajorková
kameraman: Mgr. Vasiľ Feckanič
video
Please enable JavaScript
.fp-color-play{opacity:0.65;}.controlbutton{fill:#fff;}play-sharp-fill
1 009 návštevníkov

Kategória:

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.