Mestskí poslanci prerokovali návrhy na podanie žiadostí o nenávratne finančné príspevky. Medzi nimi išlo aj o návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu Námestia mládeže a Duchnovičovho námestia. “Ide o projekt na revitalizáciu v objeme takmer 800 000 eur, pričom spolu financovanie mesta Prešov je tomto prípade zhruba 92 000 eur, zvyšok tejto sumy bude hradený prostredníctvom príspevku z eurofondov. V rámci revitalizácie v tomto projekte bude zabezpečená výsadba novej zelene, výsadba živého plota, vzrastlých stromov, trvalkových záhonov. Rovnako bude posilnená ekologická stabilita riešeného územia a zvýši sa aj biodiverzita. Zároveň budú ponechané aj priepustné povrchy a budú umiestnené v tomto areály, aj nové prvky drobnej architektúry. Pri tomto projekte budeme samozrejme dbať aj na zvýšenie bezpečnosti pohybu chodcov inštaláciou verejného osvetlenia,“ ozrejmil Mgr. Vladimír Tomek, hovorca mesta Prešov. Mestské zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2021.

“Súčasné VZN umožňuje žiadať dotáciu v oblasti športu v dvoch kategóriách. Jedna je činnosť mládežníckej zložky klubov, tá sa ďalej delí na činnosť u nosných športov a činnosť u ostatných športov. Medzi nosné športy patrí volejbal, hádzaná, futbal a hokej. Medzi ostatné športy patria všetky ostatné. Takisto o dotáciu môžu žiadať subjekty, ktoré nejakým spôsobom vytvárajú športové podujatia pre deti a mládež a ostatné podujatia. Na májovom zastupiteľstve boli schválené dotácie v oblasti športu. 12 subjektov požiadalo o dotáciu v kategórii nosné športy, všetkým bola schválená. Celkovo sa rozdelilo 285 000 Eur. To je suma, ktorá bola vyčlenená v rozpočte mesta a prerozdelená na dotácie na šport podľa kľúča, ktorý udáva VZN. Ten kľúč hovorí, o tom, že sa z tej celkovej sumy 60 percent delí medzi nosné športy, 30 percent sa delí medzi ostatné športy, 7 percent sa delí pre žiadateľov, ktorí žiadajú o podujatie pre deti a mládež a zvyšné 3 percentá na tie ďalšie športové podujatia,“ uviedol Michal Semančík, odborný referent – šport, Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu  MsÚ Prešov. Mestskí poslanci schválili dotácie aj pre viac ako 40 subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry na území mesta Prešov. “Na uplynulom zasadnutí MsZ mestskí poslanci schvaľovali aj prerozdelenie dotácií v oblasti kultúry na rok 2021. Celkovo sa rozdelili dotácie medzi 40 subjektov, ktoré si požiadali o pridelenie dotácie. Išlo o rôzne neziskové organizácie, občianske združenia, ale aj o súkromné spoločnosti, ktoré organizujú alebo budú tento rok organizovať na území mesta Prešov rôzne typy kultúrnych podujatí. Podmienkou je, aby to bolo na území mesta Prešov a zároveň, aby to bol minimálny druhý ročník podujatia nakoľko súčasťou hodnotiacich kritérií na pridelenie dotácií je aj hodnotenie z uplynulých ročníkov. V rámci dotácií pre oblasť kultúry pre rok 2021 bolo rozdelených takmer 100 000 Eur,“ avizoval Mgr. Vladimír Tomek, hovorca mesta Prešov.

redaktorka: Mgr. Rút Pajorková
kameraman: Michal Ondrik
video
play-sharp-fill
909 návštevníkov

Kategória:

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.