27. máj 2021 (štvrtok) so začiatkom o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. …/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 2/2020 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru služieb pre občanov

3. Návrh Akčného plánu sociálnych služieb na roky 2022-2024.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru služieb pre občanov

4. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, gestorka referátu mestského majetku MsÚ

5.01. Návrh na schválenie MP – odkúpenie – Ul. Čapajevova
Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, gestorka referátu mestského majetku MsÚ

5.02. Návrh na schválenie MP – odkúpenie alebo nadobudnutie stavby odstavných plôch Ul. Volgogradská (MOVYROB)
Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, gestorka referátu mestského majetku MsÚ

5.03. Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP– Ul. Pod Wilec hôrkou (20 m2)
Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, gestorka referátu mestského majetku MsÚ

5.04. Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Pod Wilec hôrkou (30 m2)
Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, gestorka referátu mestského majetku MsÚ

5.05. Návrh na schválenie MP – zriadenie vecného bremena – Ul. Pod Šalgovíkom
Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, gestorka referátu mestského majetku MsÚ

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, gestorka referátu mestského majetku MsÚ

6.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Tokajícka
Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, gestorka referátu mestského majetku MsÚ

6.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Valkovská (cca 10 m2)
Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, gestorka referátu mestského majetku MsÚ

6.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Valkovská (cca 19 m2)
Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, gestorka referátu mestského majetku MsÚ

6.04. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Kukučínova
Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, gestorka referátu mestského majetku MsÚ

6.05. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Tatranská
Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, gestorka referátu mestského majetku MsÚ

6.06. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého nájmu – Ul. Solivarská
Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, gestorka referátu mestského majetku MsÚ

6.07. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny – Ul. Obrancov mieru – Ul. Košická
Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, gestorka referátu mestského majetku MsÚ

6.08. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny – Ul. Jurkovičova
Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, gestorka referátu mestského majetku MsÚ

7. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

8. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 526/2021 zo dňa 7.4.2021 a prijatie dodatku č. 11 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Zlatica Gaľová, vedúca Kancelárie prednostu MsÚ

9. Návrh na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti v meste Prešov v roku 2021.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru služieb pre občanov

10. Návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2021.

Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

11. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry v meste Prešov v roku 2021.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

12. Žiadosť o vydanie súhlasu k žiadosti o zaradenie Súkromnej základnej školy Montessori cesta a jej súčasti Súkromnej školskej jedálne a Súkromného centra voľného času, Budovateľská 35, 080 01 Prešov do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

13. Rôzne.

14. Interpelácie.

15. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

16. Záver.

1 095 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.