Po štvrtýkrát v histórii nášho mesta sa odovzdávali všetky verejné ocenenia mesta Prešov – Cena mesta Prešov, Opálové zrnko mesta Prešov, Cena primátora mesta Prešov i Čestné občianstvo mesta Prešov.

„Ocenenia boli od nepamäti vnímané ako zadosťučinenie za snahu, pracovitosť, usilovnosť, svedomitosť a zodpovednosť. Práca človeka viedla k naplneniu snov, cieľov a túžob a ak bola navyše ocenená úspechom, nezostala nepovšimnutá. Nejde však len o profesionálnu kariéru. Medzi nami žijú aj ľudia, ktorí svoju prácu korunujú láskavým srdcom, zhovievavosťou, empatickým prístupom, dobrom a trpezlivosťou. Mám preto veľkú radosť z toho, že dnes môžeme oceniť práve takýchto ľudí. Ľudí, pre ktorých je ich práca poslaním, radosťou a vykonávajú ju s veľkou chuťou a zo srdca. S osobitnou úctou si dnes chceme všetci spomenúť a uctiť si pamiatku Sv. Jána Pavla II. Vlani  uplynulo presne 100 rokov od narodenia pápeža, ktorý viac ako štvrťstoročie svojho pontifikátu menil svet dobrotou srdca a jeho odkaz bude v spoločnosti žiť po celé generácie,” uviedla vo svojom slávnostnom príhovore primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

CENA MESTA PREŠOV ZA ROK 2020

Slovenský Červený kríž – územný spolok Prešov: Cenu mesta Prešov za rok 2020 udelilo Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Slovenskému Červenému krížu – územnému spolku Prešov za výnimočné činy pri živelných pohromách, požiaroch, povodniach a pri záchrane ľudských životov a zdravia občanov mesta Prešov. Cenu prevzala Beáta Jakubčová, riaditeľka Slovenského Červeného kríža – územného spolku Prešov.

prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD., in memoriam: Cenu mesta Prešov za rok 2020 získala profesorka Irena Medňanská, in memoriam za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj a prezentáciu mesta Prešov doma a v zahraničí v oblasti vysokoškolskej, umeleckej, vedecko-pedagogickej, publikačnej a manažérskej. Ocenenie prevzal jej manžel, doc. Karol Medňanský.

Vladimír Semančík: Cenu mesta Prešov za rok 2020 získal Vladimír Semančík za mimoriadny prínos v rozvoji umenia – výtvarnej, maliarskej, sochárskej tvorby a dlhoročnú aktívnu propagáciu, zviditeľňovanie a reprezentáciu mesta Prešov doma i v zahraničí.

OPÁLOVÉ ZRNKO MESTA PREŠOV ZA ROK 2020

Cena Opálové zrnko mesta Prešov sa udeľuje od roku 2003 a doteraz bolo týmto ocenením ocenených 67 podnikateľských subjektov. Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov na svojom 25. riadnom zasadnutí dňa 21. mája 2021 uznesením č. 554/2021 schválilo udelenie ceny Opálové zrnko mesta Prešov za rok 2020 Karolíne Jankivovej – Jankiv Siblings, so sídlom Marka Čulena 29, Prešov za inovatívnosť, významný vplyv na rozvoj a reprezentáciu mesta Prešov a vytváranie pozitívneho obrazu o podnikateľskom prostredí na území mesta Prešov.

CENA PRIMÁTORA MESTA PREŠOV ZA ROK 2020

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov: Cenu primátora mesta Prešov získal Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov za mimoriadne nasadenie počas záchranných prác po tragickom výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove a za pomoc pri ochrane zdravia a majetku obyvateľov mesta Prešov počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 i pri živelných udalostiach. Cenu prevzal Branislav Obal, veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov.

Bc. Eva Kažimírová: Cenu primátora mesta Prešov získala Bc. Eva Kažimírová za mimoriadny prínos a prezentáciu mesta Prešov na základe dlhodobej aktívnej a činorodej práce v sociálnej oblasti. Celý svoj produktívny život, 50 rokov, pracovala na území mesta Prešov v sociálnej oblasti.

Viera Potášová: zakladateľka a aktívna líderka Občianskeho združenia Podaj ďalej. Cenu primátora mesta Prešov získala Viera Potášová za nezištnú a vytrvalú prácu pri realizácii charitatívnych aktivít a projektov zameraných na adresnú pomoc pre jednotlivcov a rodiny, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii, a pre znevýhodnené skupiny ľudí, ktorí sa nachádzajú na periférii spoločnosti.

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA PREŠOV

V histórii mesta Prešov po roku 1989 bolo Čestné občianstvo udelené 4-krát. K 6 nositeľom tohto významného ocenenia dnes pribudla nezabudnuteľná osobnosť svetového spoločenského, kultúrneho a duchovného života Svätý Ján Pavol II. in memoriam ako osobnosť, ktorá sa osobitne významným spôsobom zaslúžila o mier a priateľstvo medzi národmi, významným spôsobom obohatila ľudské poznanie a zaslúžila sa o povznesenie a šírenie dobrého mena mesta Prešov a Slovenska, ako najvyššieho ocenenia jeho výnimočného vzťahu k mestu Prešov v rámci jeho vzťahov k Slovensku. Toto ocenenie bude odoslané na Apoštolskú nunciatúru v Bratislave –  Veľvyslanectvo Svätej stolice v Slovenskej republike.

Záznam z odovzdávania cien si môžete pozrieť na: https://vafec.sk/slavnostne-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-mesta-presov-2021/

Tlačová správa: Mesto Prešov
Live prenos: VAFEC creative production
Zostrih: Michal Ondrik
video
play-sharp-fill
2 187 návštevníkov

Kategória:

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.