Identifikačné údaje

Predaj vstupeniek zabezpečuje VAFEC creative production o.z. Web stránka je v správe spoločnosti VAFEC s.r.o. a hosting prevádzkuje spoločnosť RadioNet.sk.


Kontaktné údaje:

VAFEC creative production o.z.

M. R. Štefánika 138/11, 082 22 Šarišské Michaľany

IČO: 50 75 3606

e-mail: vafec.creativeproduction@gmail.com

ďalej len „predajca vstupeniek“

VAFEC s.r.o.

M. R. Štefánika 11, 082 22 Šarišské Michaľany

IČO: 48 303 569

IČ DPH: SK2120134005

e-mail: vafec.sro@gmail.com

ďalej len „správca stránky“


RadioNet.sk

Námestie L. Štúra 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 50 442 112

IČ DPH: SK2120325141

ďalej len „správca hostingu“.


 

Predaj e-vstupeniek

Na pozeranie online streamu koncertu alebo záznamu, ktorý bude podmienený e-vstupenkou je potrebné zakúpiť lístok prostredníctvom platobnej brány alebo platobnej karty. Odkaz na registračný formulár a platobnú bránu bude zverejnený minimálne jednu hodinu pred live koncertom na stránke predmetnej e-vstupenky. Po vybratí vstupenky, ako aj jej varianty sa prejde k registračnému formuláru a k záväznej platbe. Po zadaní mena a priezviska, adresy, telefonického čísla, e-mailu, hesla a po úspešnej platbe dôjde k vytvoreniu konta a bude divákovi odoslaný akceptačný email kúpe lístka a vytvorení konta s jeho zadanými užívateľskými údajmi a s nastaveným prístupom na daný live stream alebo záznam. Po vytvorení konta bude umožnený divákovi prístup na stránku https://vafec.sk/zona-pre-predplatitelov/, kde po zadaní prihlasovacích údajov, sa sprístupní prehrávač a live stream. Ten istý postup je aj pri zverejnení záznamu z koncertu. Zverejnenie záznamu môže byť časovo limitované, t.z. záznam bude zverejnený maximálne 24hodín. 

Po skončení live stream koncertu a ukončenia zverejnenia záznamu bude mať možnosť si dokúpiť ďalšie vstupenky.


Cena e-vstupenky

Cena e-vstupenky je zverejnená na stránke e-vstupenky.  

 

Riešenie technických problémov

V prípade výskytu technického problému, ako napríklad chyba pri registrácií a prihlásení, zablokovaný prístup a podobne, kontaktujte predajcu vstupeniek alebo správcu stránky e-mailom alebo telefonicky čo najskôr, aby sa chyba odstránila. Pri kontaktovaní na e-mail: info@vafec.sk je potrebné uviesť e-mailové konto. Počas vysielania už nebude možné riešiť technické problémy. 


 Riešenie reklamácií

V prípade zrušenia prenosu bude návštevníkom/kupujúcim vrátená celá suma späť na účet, a to najneskôr do 30 dní od plánovaného konania vysielania. V prípade technických problémov na strane predajcu lístkov, správcu stránky alebo správcu hostingu, bude poskytnutý náhradný prístup alebo v prípade e-mailovej požiadavky návštevníka/kupujúceho vrátená celá suma. Predajca vstupeniek, správca stránky a správca hostingu nezodpovedá za technické problémy na strane návštevníka/kupujúceho, ako napríklad nedostatočná rýchlosť internetu, nezaktualizovaný OS alebo app, a iné, preto nie je povinný nahradiť škodu, kompenzovať cenu vstupenky alebo vrátiť sumu vstupenky na účet návštevníka/kupujúceho.   


Spracovanie osobných údajov – GDPR

Pri registrovaní a užívaní konta sa využívajú informácie, a to: IP adresa, meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a pri resetovaní konta aj heslo. Po skončení prenosu budú užívateľské konta odstránené na konci projektu. V prípade požiadavky o skoršie odstránenie konta je potrebne poslať e-mail s požiadavkou správcovi stránky. Pri registrácií je potrebný súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sú vyššie uvedené.

Ďalšie zásady ochrany osobných údajov GDPR sú uvedené na stránke https://vafec.sk/gdpr/

 

  Platobná brána

Predaj vstupeniek je zabezpečený cez platobnú bránu Stripe, informácie o bezpečnosti platby a iné sú uvedené na stránke poskytovateľa platobnej brány Stripe https://support.stripe.com/