Záznam z live prenosu rozprávky Pinokio divadielka Cililing, ktorý bol odvysielaný 8.11.2020 o 16:00. Cieľom projektu […]
Záznam z live prenosu GRAND PRIX Slovakia v silovom trojboji Častá, ktorý sa konal 10.10.2020 v […]
Záznam z live prenosu Majstrovstiev Slovenska v klasickom tlaku na lavičke, ktoré sa konali 19.9.2020 v […]
17. september 2020 o 18:00 Program:Body programu 1. až 19. doručené poštou piatimi poslancami OZ v zmysle […]
Záznam z live prenosu Majstrovstiev Slovenska v tlaku na lavičke, ktoré sa konali 12.9.2020 v Zlatníkoch. […]
XXVII ročník Hornotoryský folklórny festival Jána Lazoríka pri príležitosti nedožitej storočnice Jána Lazoríka, ktorý sa konal […]
Vyhodnotenie jednotlivých kategórií e-SAFKST – online súťaže 2.kola Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja. Súťažilo […]
Vyhodnotenie jednotlivých kategórií e-SAFKST – online súťaže 3.kola Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja. Súťažilo […]
21. august 2020 o 18:30 Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti. 2. Schválenie programu – určenie […]
Vyhodnotenie jednotlivých kategórií e-SAFKST – online súťaže 2.kola Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja. Súťažilo […]
30.júna 2020 o 18,00 hod Program:1. Otvorenie zasadnutia2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Voľba návrhovej […]
Vyhodnotenie jednotlivých kategórií e-SAFKST – historicky 1. online súťaže Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja. […]
Vyhodnotenie jednotlivých kategórií e-SAFKST – historicky 1. online súťaže Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja. […]
Vyhodnotenie jednotlivých kategórií e-SAFKST – historicky 1. online súťaže Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja. […]
28.mája 2020 o 18,00 hod Program:1.Otvorenie zasadnutia2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.Voľba návrhovej komisie4.Kontrola plnenia uznesení5.Petícia […]
22. máj 2020 o 18:30 Program:1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti.2. Schválenie programu – určenie zapisovateľa […]
4.mája 2020 o 18,00 hod Program:1.Otvorenie zasadnutia2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.Voľba návrhovej komisie4.Kontrola plnenia uznesení5.Multifunkčné […]
  Rímskokatolícka sv. omša z kostola Nanebovzatia Panny Márie Brestov, ktorá sa konala dňa 12.4.2020 (Veľkonočná […]
  Obrady Veľkonočnej vigílie z kostola Nanebovzatia Panny Márie Brestov, ktoré sa konali dňa 11.4.2020 (Biela […]
  Obrady Veľkého piatku z kostola Nanebovzatia Panny Márie Brestov, ktoré sa konali dňa 10.4.2020 (Veľký […]
0
    0
    Košík